• Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

1. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
4. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
5. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
6. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
8. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
9. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
10. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.


Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Ένα αρχείο Cookie αποτελείται από μικρά δεδομένα της ιστοσελίδας που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητη του χρήστη καθώς αυτός ο χρήσης πλοηγείται στην ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης πλοηγηθεί ξανά στο μέλλον σε αυτή την ιστοσελίδα, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cookie μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα για να την ενημερώσουν με την προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη.
Τα Cookies σχεδιάστηκαν για να είναι ένας αξιόπιστος μηχανισμός για τους ιστότοπους για να θυμούνται την κατάσταση του ή την δραστηριότητα του χρήστη στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το πάτημα συγκεκριμένου κουμπιού, την σύνδεση ή μια εγγραφή της οποίας οι σελίδες έχουν επισκεφθεί από τον χρήστη ακόμα και μήνες ή χρόνια πριν.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Wikipedia 

Σκοποί της αποθήκευσης και ανάκτησης των cookies:
Εξατομίκευση ιστοσελίδας (παράδειγμα: αποθήκευση μεγέθους γραμματοσειράς)
Αποθήκευση δεδομένων ή αποφάσεις χρηστών (παράδειγμα: δεν απαιτείται σύνδεση με τα στοιχεία σε κάθε ιστοσελίδα, γίνεται ανάκτηση των στοιχείων κατά την επόμενη επίσκεψη, διατηρούνται πληροφορίες από προϊόντα που προστέθηκαν στην κάρτα)
Ρύθμιση διαφημίσεων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα
Δημιουργούνται στατιστικά ιστοσελίδων και ρέουν μεταξύ διαφορετικών ιστοσελίδων

Ακολουθούν οι πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές ίντερνετ
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Λόγο του μεγάλου αριθμού των τεχνολογικών λύσεων δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το πως να ρυθμίσετε τις συνθήκες αποθήκευσης και την απόκτηση πρόσβασης σε cookies. Παρόλα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις, επιλέγετε "Εργαλεία" ή "Ρυθμίσεις" και εκεί βρίσκεται το σημείο που αφορά την ρύθμιση των cookies ή την διαχείριση του απόρρητου. Αναλυτικές πληροφορίες συνήθως παρέχονται από τους δημιουργούς των φυλλομετρητών.


Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κατανοούμε ότι πολλοί από τους επισκέπτες μας έχουν απορίες σχετικές με τον τρόπο που ο ιστότοπος μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες. Έχουμε προετοιμάσει αυτή τη δήλωση για να σας ενημερώσουμε για τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που διέπουν το www.plekontas.gr

Αυτή η δήλωση περιέχει πολλές γενικές και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα που λαμβάνουμε για να σεβόμαστε τις ανησυχίες σας σχετικά με την ιδιωτικότητα σας. Η ουσία είναι ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών - επισκεπτών μας αποτελούν το θεμέλιο λίθο για ότι κάνουμε - συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας. 

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει υπερσύνδεσμους προς άλλους ιστότοπους. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις πολιτικές κάθε ιστότοπου σχετικά με το πως χειρίζονται τις πληροφορίες. Αν μετά από αυτή τη δήλωση έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περιήγηση
Καθώς περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο, πιθανόν να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Αυτά τα δεδομένα είναι περιορισμένα στο όνομα και το επίθετο σας καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). 
Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που ανατίθεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κάθε φορά που περιηγείστε στο διαδίκτυο (internet). Όταν οι χρήστες ζητούν μια σελίδα από τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας καταγράφουν την τρέχουσα διεύθυνση IP του χρήστη. Χρησιμοποιούμε επίσης διευθύνσεις IP για τη διάγνωση προβλημάτων.

Cookies
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία των "cookies".  Τα "cookies" είναι κρυπτογραφημένες συμβολοσειρές κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός χρήστη. Ο ιστότοπός μας απαιτεί τη χρήση cookies για:

  • Να αναγνωρίζει τους χρήστες που επιστρέφουν
  • Αποτρέπει τον ίδιο χρήστη να κάνει επανειλημμένες εγγραφές στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας
  • Να αποθηκεύει και να ανακαλεί τις προτιμήσεις των χρηστών και να προσδιορίσει ποιες από τις σελίδες μας είναι πιο χρήσιμες για τους επισκέπτες μας
  • Να μετράει της χρήση του ιστότοπου και τις διάφορες σελίδες αυτού

Ο τύπος των cookies που χρησιμοποιούμε αναφέρονται ως "persistent" cookies επειδή παραμένουν στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή του χρήστη μέχρι ο χρήστης να τα διαγράψει. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας σε άλλους ιστότοπους ούτε για την εξακρίβωση τυχόν προσωπικών σας πληροφοριών εκτός από τις συναλλαγές σας με το www.plekontas.gr. Τα cookies δεν καταστρέφουν ή βλάπτουν τον υπολογιστή ή τα αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την εφαρμογή του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στις 25 Μαΐου 2018, οι χρήστες βλέπουν ανακοίνωση στις σελίδες όπου επιτρέπουμε cookies. Ζητάμε από τους χρήστες να επιλέξουν ρητά την πολιτική μας cookie για να περιηγηθουν στον ιστότοπό μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτά τα cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει τα cookies (ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης για το πώς να το κάνετε αυτό), αν και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να πραγματοποιείτε συγκεκριμένες συναλλαγές στον ιστότοπό μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε
Όταν χρειάζεται να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς, θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε οικειοθελώς τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε στης παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αν θέλετε να εγγραφείτε ως χρήστες στην ιστοσελίδα μας, σας ζητάμε πληροφορίες όπως το όνομα, το επίθετο και το e-mail σας. Θα χρησιμοποιήσουμε το e-mail σας για να σας στείλουμε επιβεβαίωση και αν είναι απαραίτητο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την συντήρηση της λίστας μελών.
  • Επίσης το e-mail σας χρησιμοποιείται όταν συμμετέχετε σε σχόλια της ιστοσελίδας μας, η διεύθυνση e-mail σας καταγράφεται μαζί με το όνομα σας προκειμένου να σας σταλεί ιδιοποίηση στην περίπτωση που κάποιος άλλος χρήστης απαντήσει στο ίδιο άρθρο.
  • Στοιχεία σας επίσης αποθηκεύονται σε περίπτωση που δηλώσετε ενδιαφέρον για μαθήματα, έτσι κρατάμε το όνομα και το e-mail σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες.
  • Το e-mail και το όνομα σας χρησιμοποιείται για να σας σταλούν ενημερωτικά e-mail (Newsletters) σε περίπτωση που έχετε οικειοθελώς εγγραφεί στην λίστα μας.

Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε ως εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν θα τις μοιραζόμαστε.
Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με της χρήση της ιστοσελίδας αυτής καθώς και τις λειτουργίες της, αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεντρωτική μορφή, αλλά ποτέ με τρόπο που να τα αναγνωρίζει έναν χρήστη του συστήματος μας. Για παράδειγμα, τα στατιστικά στοιχεία χρήσης ιστότοπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Συγκατάθεση
Ο ιστότοπος μας παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη συγκατάθεση των χρηστών σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR. Απαιτούμε ρητή συγκατάθεση σε όλες τις φόρμες όπου συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία. Οι χρήστες θα βλέπουν τα πλαίσια ελέγχου συγκατάθεσης με λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά τους στοιχεία, ιδιαίτερα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίες μάρκετινγκ. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταργήσουν τις επικοινωνίες ανά πάσα στιγμή.

Διαγραφή δεδομένων
Σύμφωνα με το GDPR, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την οριστική διαγραφή προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως έχουμε αποθηκεύσει για εσάς, όπως ιστορικό παρακολούθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολές φόρμας και αρχεία συνομιλίας. Για να ζητήσετε διαγραφή δεδομένων, επικοινωνήστε με: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσβαση και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων
Στο πλαίσιο του GDPR, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα (δηλ. Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένας χρήστης ζητήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, το www.plekontas.gr θα παράσχει στον χρήστη αντίγραφο των δεδομένων σε μορφή .csv ή .xls. Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν την προβολή και επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων τους. Για να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε με: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με το GDPR, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον ιστότοπο μας την τροποποίηση προσωπικών δεδομένων αν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Για να ζητήσετε αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ασφάλεια λογαριασμού
Επειδή γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική, δημιουργήσαμε ένα σύστημα κωδικού πρόσβασης για την ασφάλεια του λογαριασμού. Είναι ευθύνη του χρήστη να εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση προστατεύοντας τον κωδικό πρόσβασης και την πρόσβαση στον υπολογιστή του όταν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το απόρρητο του λογαριασμού σας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια. Η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος ή χρήση, η αποτυχία υλικού ή λογισμικού και άλλοι παράγοντες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών των χρηστών.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Πρόθεσή μας είναι να σας στείλουμε μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας φανούν χρήσιμα και που θέλετε να λάβετε. Όταν δημιουργείτε ένα προσωπικό προφίλ σε αυτόν τον ιστότοπο, θα επικοινωνούμε περιστασιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα παρέχουμε πληροφορίες για προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Διαγραφή" στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Χρησιμοποιούμε έναν παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου μέρους για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτός ο φορέας παροχής υπηρεσιών απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους
Το www.plekontas.gr απαγορεύει την πώληση ή τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών για χρήση χωρίς την έγκρισή σας.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Το www.plekontas.gr είναι υπεύθυνο μόνο για τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και το περιεχόμενο του. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή τη χρήση cookies σε ιστότοπους που επισκέπτεστε πριν ή μετά από το www.plekontas.gr

Ενημερώσεις για τη δήλωση απορρήτου
Στο μέλλον, ενδέχεται να προβούμε σε ενημερώσεις αυτής της δήλωσης απορρήτου. Οι ενημερώσεις θα συμπληρωθούν σε αυτό το έγγραφο, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 4 Ιουνίου 2018.


Σου έχουμε μια ερώτηση

Εσύ γιατί πλέκεις;

Ακολούθησε μας

Εγγραφή στο Newsletter

Οδηγίες χρήσης

Ένας οδηγός για το Plekontas.gr

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Παρακαλούμε να διαβάσετε τις Πολιτικές απορρήτου του site μας καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις