Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013 00:00

DNA πλέξη

Γράφτηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)
DNA πλέξη
DNA πλέξη

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βελόνες ή Βελονάκι: Βελόνες

ββ= βοηθητική βελόνα

Εκτέλεση

Ρίχνουμε πολλαπλάσιους πόντους του 20

Σειρά 1 (καλή πλευρά): 2 ανάποδη, 13 καλή, 5 ανάποδη

Σειρά 2 (ανάποδη πλευρά): 5 καλή, 13 ανάποδη, 2 καλή

Σειρά 3: 2 ανάποδη, βάζουμε 2 πόντους σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 1 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 8 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 3 ανάποδη

Σειρά 4 και για όλες τις ζυγές σειρές πλέκουμε τους πόντους όπως του βρίσκουμε

Σειρά 5: 3 ανάποδη, βάζουμε 2 πόντους σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 8 καλή, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 1 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 2 ανάποδη

Σειρά 7: 5 ανάποδη, βάζουμε 2 πόντους σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 7 ανάποδη, παραβλέπουμε 1 πόντο και πλέκουμε με καλή τον επόμενο χωρίς να τον αφαιρέσουμε από την αριστερή βελόνα, πλέκουμε με καλή και τον πόντο που παραβλέψαμε και αφαιρούμε και τους δύο από την αριστερή βελόνα, 2 ανάποδη

Σειρά 9: 7 ανάποδη, βάζουμε 2 πόντους σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 4 καλή, βάζουμε 1 πόντο στη ββ και τον κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τον πόντο της ββ, 2 ανάποδη

Σειρά 11: 9 ανάποδη, βάζουμε 2 πόντους σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, βάζουμε 2 πόντους σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους της ββ, 3 ανάποδη

Σειρά 13: 11 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 5 ανάποδη

Σειρά 15: 9 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, βάζουμε 2 πόντους στη ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 3 ανάποδη

Σειρά 17: 7 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους της ββ, 4 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 1 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 2 ανάποδη

Σειρά 19: 5 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 7 καλή, παραβλέπουμε 1 πόντο και πλέκουμε τον επόμενο χωρίς να τον αφαιρέσουμε από την αριστερή βελόνα, πλέκουμε με καλή αυτόν που παραβλέψαμε και αφαιρούμε και τους 2 από την αριστερή βελόνα, 2 ανάποδη

Σειρά 21: 3 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους της ββ, 8 ανάποδη, βάζουμε 1 σε ββ, τον κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τον πόντο της ββ, 2 ανάποδη

Σειρά 23: 2 ανάποδη, βάζουμε 1 σε ββ, τον κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τον πόντο της ββ, 8 καλή, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους της ββ, 3 ανάποδη

Σειρά 25: 2 ανάποδη, παραβλέπουμε τον επόμενο πόντο και πλέκουμε με καλή τον μεθεπόμενο από το πισω ποδαράκι, πλέκουμε τον πόντο που παραβλέψαμε με καλή, αφαιρούμε και τους 2 πόντους από την αριστερή βελόνα, 7 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους της ββ, 5 ανάποδη

Σειρά 27: 2 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 1 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 4 καλή, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους της ββ, 7 ανάποδη

Σειρά 29: 3 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους της ββ, 9 ανάποδη

Σειρά 31: 5 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 11 ανάποδη

Σειρά 33: 3 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 9 ανάποδη

Σειρά 35: 2 ανάποδη, βάζουμε 1 σε ββ, τον κρατάμε πίσω, 2 καλή, πλέκουμε με ανάποδη τον πόντο της ββ, 4 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 7 ανάποδη

Σειρά 37: 2 ανάποδη, παραβλέπουμε 1 πόντο και πλέκουμε από το πισω ποδαράκι τον μεθεπόμενο, πλέκουμε με καλή αυτόν που είχαμε παραβλέψει και τους αφαιρούμε από την αριστερή βελόνα, 7 καλή, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 καλή, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 5 ανάποδη

Σειρά 39: 2 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 1 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 8 ανάποδη, βάζουμε 2 σε ββ, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους πόντους της ββ, 3 ανάποδη

Σειρά 40: πλέκουμε τους πόντους όπως τους βρίσκουμε

Επαναλαμβάνουμε τις 40 σειρές μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό μήκος

t3f: βάζουμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε μπροστά, 1 ανάποδη, 2 καλή από την βοηθητική βελόνα

t4f: βάζουμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε μπροστά, 2 ανάποδη, 2 καλή από την βοηθητική βελόνα
c3f: βάζουμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε μπροστά, 1 καλή, 2 καλή από την βοηθητική βελόνα
t3b: βάζουμε 1 πόντο σε βοηθητική βελόνα, τον κρατάμε πίσω από το πλεκτό, 2 καλή, 1 ανάποδη από την βοηθητική βελόνα
t4b: βάζουμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, 2 ανάποδη από την βοηθητική βελόνα
c4b: βάζουμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε πίσω, 2 καλή, 2 καλή από την βοηθητική βελόνα
c4f: βάζουμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε μπροστά, 2 καλή, 2 καλή από την βοηθητική βελόνα

Cast on 20 stitches.
Row 1:  Right side.  p2, k13, p5
Row 2: Wrong side.  k5, p13, k2
Row 3:  p2, t3f, p8, t4f, p3
Row 4:  k3, p2, k10, p2, k3
Row 5:  p3, t4f, k8, c3f, p2
Row 6:  k2, p13, k5
Row 7:  p5, t4f, p7, παραβλέπουμε 1 πόντο, πλέκουμε τον επόμενο, αφήνωντας τον στην αριστερή βελόνα, έπειτα πλέκουμε τον πόντο που είχαμε παραβλέψει, αφαιρούμε και τους δύο από την αριστερή βελόνα, p2
Row 8:  k2, p2, k7, p2, k7
Row 9:  p7, t4f, k4, t3b, p2
Row 10:  k3, p8, k9
Row 11:  p9, t4f, t4b, p3
Row 12:  k5, p4, k11
Row 13:  p11, c4b, p5
Row 14:  k5, p4, k11
Row 15:  p9, c4b, c4f, p3
Row 16:  k3, p8, k9
Row 17:  p7, t4b, p4, t3f, p2
Row 18:  k2, p2, k7, p2, k7
Row 19:  p5, c4b, k7, παραβλέπουμε 1 πόντο, πλέκουμε τον επόμενο, αφήνωντας τον στην αριστερή βελόνα, έπειτα πλέκουμε τον πόντο που είχαμε παραβλέψει, αφαιρούμε και τους δύο από την αριστερή βελόνα, p2
Row 20:  k2, p13, k5
Row 21:  p3, t4b, p8, t3b, p2
Row 22:  k3, p2, k10, p2, k3
Row 23:  p2, c3b, k8, t4b, p3
Row 24:  k5, p13, k2
Row 25:  p2, βάζουμε την δεξιά βελόνα πίσω από την αριστερή, παραβλέπουμε 1 πόντο και πλέκουμε τον επόμενο από το πίσω ποδαράκι, πλέκουμε κανονικά τον πόντο που παραβλέψαμε, αφαιρούμε και τους 2 από την αριστερή βελόνα, p7, t4b, p5
Row 26:   k7, p2, k7, p2, k2
Row 27:  p2, t3f, k4, t4b, p7
Row 28:  k9, p8, k3
Row 29:  p3, t4f, t4b, p9
Row 30:  k11, p4, k5
Row 31:  p5, c4b, p11
Row 32:  k11, p4, k5
Row 33:  p3,c4b, c4f, p9
Row 34:  k9, p8, k3
Row 35:  p2, t3b, p4, t4f, p7
Row 36:  k7, p2, k7, p2, k2
Row 37:  p2, βάζουμε την δεξιά βελόνα πίσω από την αριστερή, παραβλέπουμε 1 πόντο και πλέκουμε τον επόμενο από το πίσω ποδαράκι, πλέκουμε κανονικά τον πόντο που παραβλέψαμε, αφαιρούμε και τους 2 από την αριστερή βελόνα, k7, c4f, p5
Row 38:  k5, p13, k2
Row 39:  p2, t3f, p8, t4f, p3
Row 40:  k3, p2, k10, p2, k3

Διαβάστηκε 4291 φορές
Προσθήκη νέου σχολίου


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αζούρ 1

Ρίχνουμε μονό αριθμό πόντωνΣειρά 1: όλοι οι πόντοι με ανάποδηΣειρά 2: 1 καλή, *ζετέ, 2 πόντοι μαζί με καλή. Επαναλαμβάνουμε από…

Φύλλα

Ένα πλεκτό σχέδιο με φύλλα που το ένα πέφτει πάνω στο άλλο.

Αύξηση πόντων με ανάποδη - PFB

Μια τεχνική για αύξηση πόντων όταν πλέκουμε με ανάποδη είναι η Purl Front & Back, δηλαδή πλέξιμο του ίδιου πόντου…

Ζέρσεϊ - Stockinette stitch (st st)

Ζέρσεϊ είναι η πιο συνηθισμένη πλέξη μαζί με την Μους. Είναι συνδυασμός του καλού και του ανάποδου πόντου. Πολλοί την…

Νήματα

Σε όλα τα πατρόν υπάρχουν οδηγίες για το τι νήμα και ποιο μέγεθος βελόνας θα χρειαστούμε. Πολλές φορές και για…